ล้อยางกะทะชุดขาแป้น(เบรก)

รหัส 85-003 (ขนาด 3″)

รหัส 85-004 (ขนาด 4″)