ล้อยางกะทะชุดขาแป้น

รหัส 85-001 (ขนาด 3″)

รหัส 85-002 (ขนาด 4″)