ล้อยางชุดขาเกลียว(เบรก)

รหัส 80-013 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 80-014 (ขนาด 2″)

รหัส 80-015 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 80-016 (ขนาด 3″)