ล้อยางชุดขาเกลียว

รหัส 80-009 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 80-010 (ขนาด 2″)

รหัส 80-011 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 80-012 (ขนาด 3″)