ล้อยางชุดขาแป้น(เบรก)

รหัส 80-005 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 80-006 (ขนาด 2″)

รหัส 80-007 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 80-008 (ขนาด 3″)