ล้อยางชุดขาแป้น

รหัส 80-001 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 80-002 (ขนาด 2″)

รหัส 80-003 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 80-004 (ขนาด 3″)