ล้อร่องกว้าง(ญี่ปุ่น)2.1/2″x1.1/4″x3/8″

รหัส 03-006

ความกว้าง 2.1/4″(65มม)

ความหนา 1.1/4″(31มม)

ความกว้างร่อง 3/4″(20มม)

แกนร้อยสกรูน็อต 3/8″(10มม)

รับน้ำหนักโดยประมาณ 40กก/ลูก