ล้อเหล็กชุดขาเกลียว

รหัส 82-005(ขนาด 1.1/2″)

รหัส 82-006(ขนาด 2″)

รหัส 82-007(ขนาด 2.1/2″)

รหัส 82-008(ขนาด 3″)