ล้อเหล็กชุดขาแป้น

รหัส 82-001(ขนาด 1.1/2″)

รหัส 82-002(ขนาด 2″)

รหัส 82-003(ขนาด 2.1/2″)

รหัส 82-004(ขนาด 3″)