ล้อไนลอนขาตาย

รหัส 69-003 (ขนาด 3″)

รหัส 69-004 (ขนาด 4″)