ล้อไนลอนขาเกลียว

รหัส 69-005 (ขนาด 3″)

รหัส 69-006 (ขนาด 4″)