ล้อไนลอนขาแป้น

รหัส 69-001 (ขนาด 3″)

รหัส 69-002 (ขนาด 4″)