ล้อไนลอนชุดขาเกลียว(เบรก)

รหัส 81-013 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 81-014 (ขนาด 2″)

รหัส 81-015 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 81-016 (ขนาด 3″)