ล้อไนลอนชุดขาเกลียว

รหัส 81-009 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 81-010 (ขนาด 2″)

รหัส 81-011 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 81-012 (ขนาด 3″)