ล้อไนลอนชุดขาแป้น(เบรก)

รหัส 81-005 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 81-006 (ขนาด 2″)

รหัส 81-007 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 81-008 (ขนาด 3″)