ล้อไนลอนชุดขาแป้น

รหัส 81-001 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 81-002 (ขนาด 2″)

รหัส 81-003 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 81-004 (ขนาด 3″)