ล้อไฟเบอร์ชุดขาเกลียว(เบรก)

รหัส 84-007 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 84-008 (ขนาด 2″)