ล้อไฟเบอร์ชุดขาเกลียว

รหัส 84-005 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 84-006 (ขนาด 2″)