ล้อไฟเบอร์ชุดขาแป้น(เบรก)

รหัส 84-003 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 84-004 (ขนาด 2″)