ล้อไฟเบอร์ชุดขาแป้น

รหัส 84-001 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 84-002 (ขนาด 2″)