สายยูล็อค(ชุบสีรุ้ง)

รหัส 26-008

กว้าง 1.1/2″

ยาว 1.3/4″

หนา 3 มม