หัวเสาธงอลูมิเนียม(ทรงฉัตร)เกลียว

รหัส 56-010 ขนาด 1/2″
รหัส 56-011 ขนาด 3/4″
รหัส 56-012 ขนาด 1″
รหัส 56-013 ขนาด 1.1/4″
รหัส 56-014 ขนาด 1.1/2″
รหัส 56-015 ขนาด 2″
รหัส 56-016 ขนาด 2.1/2″
รหัส 56-017 ขนาด 3″
รหัส 56-018 ขนาด 4″