หัวเสาธงอลูมิเนียม(ทรงฉัตร)สวมใน

รหัส 56-001 ขนาด 1/2″
รหัส 56-002 ขนาด 3/4″
รหัส 56-003 ขนาด 1″
รหัส 56-004 ขนาด 1.1/4″
รหัส 56-005 ขนาด 1.1/2″
รหัส 56-006 ขนาด 2″
รหัส 56-007 ขนาด 2.1/2″
รหัส 56-008 ขนาด 3″
รหัส 56-009 ขนาด 4″