หัวเสารั้วหล่อS-11

รหัส 44-012

ยาว 135มม

ฐาน 12มม(1/2″)