หัวเสารั้วหล่อS-13

รหัส 44-014

ยาว 135มม

ฐาน 12มม(1/2″)