หัวเสารั้วหล่อS-16

รหัส 44-017

ยาว 130มม

ฐาน 12มม(1/2″)