หัวเสารั้วหล่อS-8

รหัส 44-009

ยาว 120มม

ฐาน 12มม(1/2″)