หัวเสารั้วหล่อS-9

รหัส 44-010

ยาว 120มม

ฐาน 12มม(1/2″)