หูช้างไซร์พิเศษ(ชุบซิ้งค์)

รหัส 26-005

กว้าง 2″

ยาว 3″

หนา 6 มม