เพลตตัดกลมหนา(เจาะรู)

รหัส 40-001-004

รหัส        ขนาด    หนา      เจาะรู

40-001      4″      1/4″       3/8″

40-002      5″      1/4″       3/8″

40-003      6″      1/4″       3/8″

40-004      8″      1/4″       3/8″