เพลตตัดกลมหนา

รหัส 40-005-010

รหัส        ขนาด    หนา

40-005      3″      1/4″

40-006      4″      1/4″

40-007      5″      1/4″

40-008      6″      1/4″

40-009      7″      1/4″

40-010      8″      1/4″