เพลตแผ่นเจาะรู

รหัส 39-001-028

ขนาดของแผ่นเพลตเรียบให้ดูจากรายการภาพด้านข้าง