เพลตแผ่นเรียบ(หนา4มม)

รหัส 41-016 ขนาด 3″x 3″หนา4มม
รหัส 41-017 ขนาด 4″x 4″หนา4มม
รหัส 41-018 ขนาด 5″x 5″หนา4มม
รหัส 41-019 ขนาด 6″x 6″หนา4มม
รหัส 41-020 ขนาด 7″x 7″หนา4มม
รหัส 41-021 ขนาด 8″x 8″หนา4มม
รหัส 41-022 ขนาด 9″x 9″หนา4มม
รหัส 41-023 ขนาด 10″x 10″หนา4มม
รหัส 41-024 ขนาด 12″x 12″หนา4มม