เพลตแผ่นเรียบ(หนา6มม)

รหัส 41-001-015

ขนาดของแผ่นเพลตเรียบให้ดูจากรายการภาพถ่าย