เหล็กรั้วบิดเกลียว1/2″ตัน

รหัส 54-001-008

54-001 ขนาดยาว 15ซม

54-002 ขนาดยาว 20ซม

54-003 ขนาดยาว 25ซม

54-004 ขนาดยาว 30ซม

54-005 ขนาดยาว 40ซม

54-006 ขนาดยาว 50ซม

54-007 ขนาดยาว 90ซม

54-008 ขนาดยาว100ซม