แผ่นปิดหัวเสาเหล็กเหลี่ยม

รหัส 64-001 ขนาด 2″x 2″
รหัส 64-002 ขนาด 3″x 3″
รหัส 64-003 ขนาด 4″x 4″