แผ่นยึดล้อCASTER(แผ่นใหญ่)

รหัส 66-002 (ใช้งานกับล้อCASTER ขนาด6″-8″)