แผ่นยึดล้อCASTER(แผ่นเล็ก)

รหัส 66-001 (ใช้งานกับล้อCASTER ขนาด3″-4″-5″)